Geoportal powiatu miechowskiego
Pomoc      Strona starostwa    Strona główna geoportalu

Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granice gmin
Ortofotomapa GUGiK
NMT-cieniowanie
Mapa topograficzna
Ortofotomapa 2017
Ortofotomapa 2009
Ortofotomapa 2003
Ortofotomapa 1997
Ortofotomapa 1973
Ortofotomapa 1969
Ortofotomapa 1967
Ortofotomapa 1965
Ortofotomapa 1961
Ortofotomapa 1957
Ortofotomapa (GUGiK)
OpenStreetMap >Info<
Działki
Granice działek
Numery działek
Klasoużytki
Kontury klasyfikacyjne
Oznaczenia konturów
Użytki gruntowe
Oznaczenia użytków
Budynki
Budynki ewidencyjne
Budynki inne
Elementy dod. budynków
Budynki projektowane
Adresy
Adresy PRG
Sytuacja
Rzeźba
Uzbrojenie
Sieć ciepłownicza
Sieć elektroenergetyczna
Sieć gazowa
Sieć kanalizacyjna
Sieć telekomunikacyjna
Sieć wodociągowa
Sieć niezidentyfikowana
Sieć specjalna
Urządzenia
Uzgodnienia ZUDP
Park Technologiczny w Książu Wielkim
Raster mapy zasadniczej
Osnowa pozioma
Osnowa wysokościowa
Dane z gmin
MPZP Charsznica
Plany
Wypełnienia
STUDIUM Charsznica
Studium
Wypełnienia
Park Technologiczny
Park Technologiczny w Książu Wielkim

Zmiana kolejności i przezroczystości

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg